ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύριο μέλημα της CFT είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών προσανατολισμένες στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη με στόχο την επίτευξη της καλύτερης ποιότητας και του χαμηλότερου δυνατού κόστους. Με τα παραπάνω ως γνώμονα, από το τμήμα σύνθετων υλικών της CFT παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: