Συναρμολόγηση

Η CFT παρέχει υπηρεσίες συναρμολόγησης δομών από κομμάτια σύνθετου υλικού ή και συνδιασμό τους με μεταλλικά εξαρτήματα ή εξαρτήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Καλύπτουμε απαιτήσεις συναρμολόγησης με χημικό δεσμό (adhesive bonding) ή μηχανικό τρόπο. Με το σχεδιασμό και κατασκευή των κατάλληλων ιδιοσυσκευών, επιτυγχάνουμε το απαιτούμενο αποτέλεσμα.

carbon molecules
carbon molecules