Ένας κόσμος αμέτρητων δυνατοτήτων

Τα ινώδη σύνθετα υλικά (fiber reinforced composites) έχουν εισχωρήσει βαθιά στη βιομηχανία, καθώς δύναται να αντικαταστήσουν μέταλλα ή άλλα υλικά, διατηρώντας παρόμοιες ή και καλύτερες μηχανικές ιδιότητες με μειωμένο βάρος κατασκευής, γεγονός που προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα (π.χ. καλύτερη στατικότατα, εξοικονόμηση ενέργειας, ελαστικότητα).

Ένα σύνθετο υλικό αποτελείται από τη μήτρα και το μέσο ενίσχυσης. Τυπικά παραδείγματα μητρών είναι οι εποξικές ρητίνες, πολυεστερικές ρητίνες και βινυλεστερικές ρητίνες. Από την άλλη μεριά, ευρέως χρησιμοποιούμενα μέσα ενίσχυσης αποτελούν τα ανθρακονήματα (carbon fibers), τα υαλονήματα (glass fibers), οι ίνες αραμιδίου (Kevlar) κ.α.

Γιατί ανθρακονήματα

Συγκριτικά, ο χάλυβας έχει μέτρο ελαστικότητας (Young’s modulus) περίπου 210 Gpa, ενώ τα ανθρακονήματα έχουν 230-820 GPa και βάρος περίπου 5 φορές λιγότερο από το χάλυβα. Όσον αφορά το αλουμίνιο, έχει 70 GPa μέτρο ελαστικότητας και είναι 50% βαρύτερο από το ανθρακόνημα.

Γιατί ανθρακονήματα

Συγκριτικά, ο χάλυβας έχει μέτρο ελαστικότητας (Young’s modulus) περίπου 210 Gpa, ενώ τα ανθρακονήματα έχουν 230-820 GPa και βάρος περίπου 5 φορές λιγότερο από το χάλυβα. Όσον αφορά το αλουμίνιο, έχει 70 GPa μέτρο ελαστικότητας και είναι 50% βαρύτερο από το ανθρακόνημα.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΣΥΝΘΕΤΩΝΥΛΙΚΩΝ

Πιστοποιήσεις Κουφωμάτων & Υαλοπετασμάτων

Η CFT δημιούργησε, σε συνεργασία με το ινστιτούτο IFT Rosenheim, το πρώτο πρότυπο εργαστηρίο πιστοποιήσεων στην Ελλάδα.

Μία από τις δοκιμές στοχεύει στον προσδιορισμό της ικανότητας του εξεταζόμενου σώματος να απορροφά σοκ από ένα μαλακό και ένα βαρύ σώμα, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ανθρώπων κατά την χρήση και την αντίσταση σε αναγκαστική είσοδο.

+ Περισσότερα