Σχεδιασμός & κατασκευή καλουπιών

Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να κατασκευαστούν καλούπια από:

  • Εποξικό αφρό
  • Αλουμίνιο
  • Χάλυβα
  • Σύνθετο υλικό
carbon molecules
carbon molecules