Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού

Το έμπειρο επιτελείο μηχανικών της CFT μπορεί να συμβουλέψει τους πελάτες της σε θέματα σχεδιασμού που επηρρεάζουν την κατασκευασιμότητα και συναρμολόγηση ή ακόμα και να επέμβει στα υπάρχοντα σχέδιά τους με τη χρήση λογισμικών CAD.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά την παραγωγικότητα και την μηχανική αρτιότητα της κατασκευής.

carbon molecules
carbon molecules