Σχεδιαστικές προτάσεις και παρεμβάσεις

Προτείνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις στα σχέδια που θα διασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας και τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος.

Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να γίνουν και από το σχεδιαστικό τμήμα της CFT χρησιμοποιώντας λογισμικό CAD σε συνεννόηση με τον πελάτη.

carbon molecules
carbon molecules