Κοπές 5 αξόνων

Πολυαξονικές κοπές (multi-axis) με χρήση εργαλειομηχανών 5 αξόνων.

Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου οι 3-αξονικές κατεργασίες είτε δεν μπορούν να αποδώσουν το τέλειο αποτέλεσμα είτε αυξάνουν πολύ το κόστος.

carbon molecules
carbon molecules