Κοπές 3 αξόνων

Κοπή 3 αξόνων σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες.

Είτε χρειάζονται κατεργασίες 2.5 αξόνων είτε καθαρά τρισδιάστατες κατεργασίες, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Το τμήμα μηχανουργικών κατεργασιών CNC διαθέτει λογισμικό CAM υψηλών προδιαγραφών και αποδοτικότητας, μειώνοντας το κόστος της κατεργασίας αυξάνοντας την ταχύτητα της

carbon molecules
carbon molecules