ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CNC

Στον εξοπλισμό του τμήματος μηχανουργικών κατεργασιών, περιλαμβάνονται συνολικά 7 εργαλειομηχανές (HAAS) εκ των οποίων τέσσερις 3-αξονικές και τρεις 5-αξονικές.

HAAS VM3

Δύο 3-αξονικές μηχανές HAAS VM-3 με διαδρομή:

 • X-Axis: 1016 mm
 • Y-Axis: 660 mm
 • Z-Axis: 635 mm

HAAS VF-4SS

Δύο 3-αξονικές μηχανές HAAS VF-4SS με διαδρομή:

 • X-Axis: 1270 mm
 • Y-Axis: 508 mm
 • Z-Axis: 635 mm

HAAS UMC-750SS

Μία 5-αξονική μηχανή HAAS UMC-750SS με διαδρομή:

 • X-Axis: 762 mm
 • Y-Axis: 508 mm
 • Z-Axis: 508 mm

HAAS UMC-500SS

Δύο 5-αξονικές μηχανές HAAS UMC-500SS με διαδρομή:

 • X-Axis: 610 mm
 • Y-Axis: 406 mm
 • Z-Axis: 406 mm