Καταψύκτης

Συντήρηση των προεμποτισμένων υλικών σε θερμοκρασία -18 ⁰C