Αυτόκλειστος φούρνος (Autoclave)

Φούρνος με απόλυτο έλεγχο ανόδου, καθόδου και διατήρησης θερμοκρασίας και πίεσης.

  • Διάμετρος: 1600
  • Μήκος: 4500
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 200⁰C
  • Μέγιστη πίεση: 10 bar