Ε

ΓΚΑ

ΤΑ

ΣΤΑ

ΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η δημιουργία του πρότυπου εργαστηρίου πιστοποιήσεων της εταιρίας CFT, σε συνεργασία με το ινστιτούτο ift Rosenheim, αποτελεί μία πρωτοποριακή επένδυση για την Ελληνική αγορά. Η εταιρία παρέχει πρώτη στην Ελλάδα τη δυνατότητα στους κατασκευαστές κουφωμάτων να πιστοποιούν επισήμως τις επιδόσεις των κουφωμάτων τους με την επίσημη σφραγίδα του IFT ROSENHEIM.
 Χάρη στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτουμε, υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνεται αναφορά της προόδου κάθε τεμαχίου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
Επίσης μέσω της συνεργασίας μας με το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα καταστροφικών και μη, ελέγχων των προϊόντων μας.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

Λόγω του εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτουμε, υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνεται αναφορά της προόδου κάθε τεμαχίου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.


Επίσης, μέσω της αγαστής συνεργασίας μας με το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχων (καταστροφικών και μη καταστροφικών), καθώς και η αξιολόγηση της μηχανικής συμπεριφοράς των προϊόντων μας.

ΠΟΙ

ΟΤΗ

ΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η δημιουργία του πρότυπου εργαστηρίου πιστοποιήσεων της εταιρίας CFT, σε συνεργασία με το ινστιτούτο ift Rosenheim, αποτελεί μία πρωτοποριακή επένδυση για την Ελληνική αγορά. Η εταιρία παρέχει πρώτη στην Ελλάδα τη δυνατότητα στους κατασκευαστές κουφωμάτων να πιστοποιούν επισήμως τις επιδόσεις των κουφωμάτων τους με την επίσημη σφραγίδα του IFT ROSENHEIM.
 Χάρη στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτουμε, υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνεται αναφορά της προόδου κάθε τεμαχίου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
Επίσης μέσω της συνεργασίας μας με το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα καταστροφικών και μη, ελέγχων των προϊόντων μας.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Λόγω του εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτουμε, υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνεται αναφορά της προόδου κάθε τεμαχίου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.


Επίσης, μέσω της αγαστής συνεργασίας μας με το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχων (καταστροφικών και μη καταστροφικών), καθώς και η αξιολόγηση της μηχανικής συμπεριφοράς των προϊόντων μας.