Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, είναι σημαντικόνα γνωρίζουμε πάντα ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε.

Παραγωγή Προϊόντων από Σύνθετα Υλικά

Κατασκευαστικές Μέθοδοι:


Επιπλέον Προϊόντα και Υπηρεσίες

 • R&D Προϊόντων
 • Κατασκευή Προτοτύπων
 • Συναρμολόγηση Προϊόντων
 • Μηχανικές Κατεργασίες
 • Επισκευές
 • Κατασκευή Μοντέλων & Καλουπιών Χαμηλών, Μεσαίων και Υψηλών Θερμοκρασιών
 • Αναλύσεις Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA)
 • Βαφή & Φινιρίσματα

Παραγωγή Προϊόντων από Σύνθετα Υλικά

Κατασκευαστικές Μέθοδοι:


+ Επιπλέον Υπηρεσίες

 • R&D Προϊόντων
 • Κατασκευή Προτοτύπων
 • Συναρμολόγηση Προϊόντων
 • Μηχανικές Κατεργασίες
 • Επισκευές
 • Κατασκευή Μοντέλων &Καλουπιών Χαμηλών, Μεσαίωνκαι Υψηλών Θερμοκρασιών
 • Αναλύσεις ΠεπερασμένωνΣτοιχείων (FEA)
 • Βαφή & Φινιρίσματα

Πιστοποιήσεις Κουφωμάτων & Υαλοπετασμάτων


Η CFT δημιούργησε σε συνεργασία με το ινστιτούτο ift Rosenheim το πρώτο πρότυπο εργαστήριο πιστοποιήσεων στην Ελλάδα. Η CFT, χάρη στη χρήση θαλάμων και προγραμμάτων μέτρησης του ift Rosenheim, είναι σε θέση να εξετάσει κουφώματα και υαλοπετάσματα έως 9,5 m2 σε σχέση με τις ακόλουθες επιδόσεις:

Πιστοποιήσεις Κουφωμάτων & Υαλοπετασμάτων


Η CFT δημιούργησε σε συνεργασία με το ινστιτούτο IFT Rosenheim το πρώτο πρότυπο εργαστήριο πιστοποιήσεων στην Ελλάδα. Η CFT, χάρη στη χρήση θαλάμων και προγραμμάτων μέτρησης του IFT Rosenheim, είναι σε θέση να εξετάσει κουφώματα και υαλοπετάσματα έως 9,5 m2 σε σχέση με τις ακόλουθες επιδόσεις:

TESTING LAB