Πιστοποιήστε

Δείτε παρακάτω τις μέγιστες διαστάσεις
των προϊόντων που μπορούμε να πιστοποιήσουμε.

Παράθυρα

με ύψος έως 3,5 μέτρα και πλάτος έως 6,5 μέτρα

Πόρτες

με ύψος έως 3,5 μέτρα και πλάτος έως 6,5 μέτρα

Υαλοπετάσματα

με ύψος έως 6,90m και πλάτος έως 4m

Πιστοποιούμε

Πιστοποιήσεις Κουφωμάτων & Υαλοπετασμάτων


Η CFT δημιούργησε σε συνεργασία με το ινστιτούτο IFT Rosenheim το πρώτο πρότυπο εργαστήριο πιστοποιήσεων στην Ελλάδα. Η CFT, χάρη στη χρήση θαλάμων και προγραμμάτων μέτρησης του IFT Rosenheim, είναι σε θέση να εξετάσει κουφώματα και υαλοπετάσματα έως 9,5 m2 σε σχέση με τις ακόλουθες επιδόσεις:

Υδατοστεγανότητα

Δοκιμή για τον προσδιορισμό της υδατοστεγανότητας των πλήρως συναρμολογημένων παραθύρων και θυρών οποιουδήποτε υλικού.

Αυτή η μέθοδος δοκιμής σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες χρήσης, όταν το παράθυρο ή η πόρτα είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων και κωδίκων πρακτικής.

Αντίσταση σε διάρρηξη

Δοκιμή για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα, η οποία ορίζει το επίπεδο αντίστασης σε επιχειρούμενη διάρρηξη σε συγκεκριμένο χρόνο (χρονική περίοδος κατά την οποία ένα προϊόν μπορεί να αντισταθεί), τύπους παραβατών και διαδικασία.

Αντίσταση σε κατακόρυφο φορτίο

Η δοκιμή στοχεύει στη μελέτη της συμπεριφοράς του δοκιμασμένου σώματος σε κατακόρυφο φορτίο, μετρώντας τη παραμόρφωση και εξετάζοντας τη γενική κατάσταση του κουφώματος.

Αεροπερατότητα

Δοκιμή για τον προσδιορισμό της διαπερατότητας των πλήρως συναρμολογημένων παραθύρων και θυρών από οποιοδήποτε υλικό, όταν υποβάλλεται σε θετικές ή αρνητικές πιέσεις δοκιμής.

Κρούση με μαλακό & βαρύ σώμα

Δοκιμή που στοχεύει στον προσδιορισμό της ικανότητας του εξεταζόμενου σώματος να απορροφά σοκ από ένα μαλακό και βαρύ σώμα και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ανθρώπων κατά την χρήση και να δείχνει αντίσταση στην αναγκαστική είσοδο.

Αντίσταση σε στατική στρέψη

Η δοκιμή στοχεύει στη μελέτη της συμπεριφοράς του δοκιμασμένου σώματος στη στατική στρέψη, μετρώντας τη παραμόρφωση και εξετάζοντας τη γενική κατάσταση του κουφώματος.

Αντίσταση σε Ανεμοπίεση

Δοκιμή για τον προσδιορισμό της αντίστασης στην ανεμοπίεση των πλήρως συναρμολογημένων παραθύρων και θυρών από οποιοδήποτε υλικό, όταν υποβάλλεται σε θετικές ή αρνητικές πιέσεις δοκιμής.

Δυνάμεις Χειρισμού

Η μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δύναμης όταν εμπλέκεται ή απελευθερώνει το υλικό ενός παραθύρου και όταν αρχίζει η κίνηση ενός υαλοπετάσματος ή πλαισίου, τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο. Ισχύει για χειροκίνητα παράθυρα οποιουδήποτε υλικού.

Είδη Κιγκαλερίας

Μέθοδοι δοκιμής για μηχανισμούς ανοίγματος-ανάκλησης και μόνο ανοίγματος.